Showing posts with label "Politically Incorrect Counter-Terrorism". Show all posts
Showing posts with label "Politically Incorrect Counter-Terrorism". Show all posts

Tuesday, August 7, 2012

Attack on the Sikh Temple: Terrorism in our community!

This last Sunday was a nice sunny day here in the Milwaukee area. We had a break from the heat and humidity that we had the past week. I decided to skip church service and ride my bike. I wanted to ride on Howard Avenue near the airport. Well -on the TV there were BREAKING NEWS that a gunman had shot people at the Sikh temple and Howard Avenue was closed off.

"The shooter was a bald, clean shaven, white man with 9-11" tattoo." As the drama wore on and the local media began non-stop coverage (we heard things from witnesses those outside this area heard hours later), it became apparent to me that the terrorist threats from the radical right - being ignored by American and European security agencies - had struck within a few miles of my own home!  I was neither shocked or surprised, but outraged it happened here, and brings new, personal threat from this terrorism.

[youtube id="vq8PfJoDWeM" w="250" h="250"]

I have been on this blog for a couple of years now blasting the state of our counter-terrorism in America, as well as the Western world.  I have spoken out against the exclusive focus on Muslims, attempts to criminalize their legally protected  speech and religious practices, the abuses of the "no fly" list, racial, religious and political profiling whereby police take action without probable cause for criminal actions.  I have spoken out against the enormous amount of resources expended by the American government, as well as European governments, especially the Dutch AIVD, and Europol to go after the tiny few "radicalized jihadists" that DO exist, but are largely outside of the Western world.

[youtube id="7OijAQ5Kzfw" w="250" h="250"] [youtube id="o3PRmmTUABU" w="250" h="250"]

This attack against the Sikh temple is a manifestation of the unchecked and unchallenged Islamophobia in the Western world. It is known how the Sikhs are confused by the radical right after the September 11 attacks. I knew full well that the radical right was a growing terrorism threat across the Western world. I worried about an attack on a mosque, in London, in the Netherlands, but also the one here in Milwaukee (about a mile from my house) for the simple fact that radical right terrorist threats simply do not get the attention or resources to combat it, while resources are wasted in a fashion that often trounces on the basic human rights of Muslim communities.

It should not be "free speech" to spread violent hate of other people and communities. It should not be "free speech" to talk about other communities and individuals in a fashion that they are some "internal enemy" whereby violence against "them" becomes acceptable.  "War talk" (Muslim invasions, imposing sharia law, destroying our way of life) by noted political figures (Geert Wilders) should be illegal and come with civil and criminal penalties!

Yes - this was "terrorism" at the Sikh temple, but to the victims who lost their lives and their families, what outrage is called does not matter. It is hopeful to see the "domestic terrorism" label attached to a white, non-Muslim, right-wing radical -- but then "domestic terrorism" in the American context, as the folks at the Southern Poverty Law Center (SPLC) will tell you, is most likely going to come from the radical right and, as a demonstration of their ignorance, confuse Sikhs with "Taliban" and "al-Qeada."  The radical right is dangerous because security, intelligence and law enforcement is not paying attention, believes that its "free speech," and continues to divert resources and manpower at "the Muslim Other."

We should be asking ourselves: What radicalized Wade Micheal Page?

I am proud of my City of Milwaukee! Milwaukee is a wonderful place to live and genuine multicultural community, as is the suburb of Oak Creek.  Each summer we have a number of ethnic festivals on the shore of Lake Michigan. This city has already shown that through its responses that violent attacks on religious communities by right-wing terrorists will not be tolerated. We will continue to be welcoming to people of all faiths and backgrounds - and we will protect our multicultural community from these right-wing terrorists. There have been nice vigils for the victims and I will attend one tonight.

[youtube id="bRke0f2HZjM" w="250" h="250"]

Past articles on neglect of the radical right and waste of resources in counter-terrorism: RIGHT about the WRONG and dangerous directions of “counter-terrorism” practice - Why far right terrorism is dangerous in Europe: November 17 and the National Socialist Underground in Germany-comparisons - One year after Breivik and nothing has changedNederlands - Deze afgelopen zondag was een mooie zonnige dag hier in de Milwaukee. We hadden een pauze van de hitte en de vochtigheid die we hadden de afgelopen week. Ik besloot naar de kerk dienst over te slaan en mijn fiets te rijden. Ik wilde op Howard Avenue te rijden bij de luchthaven. Goed op de TV waren er BREAKING NEWS dat er een schutter was mensen vermoord in een sikh-tempel en Howard Avenue werd afgesloten.

"De schutter was een kale, glad geschoren, blanke man met 9-11 tattoo." Als het drama vorderde en de lokale media begon non-stop dekking (hoorden we dingen van getuigen die buiten dit gebied gehoord uur later), werd het me duidelijk dat de terroristische dreigingen vanuit de radicale rechts - wordt genegeerd door de Amerikaanse en Europese veiligheid agentschappen - had geslagen binnen een paar mijl van mijn eigen huis! Ik was niet geschokt of verrast, maar woedend gebeurde het hier.

Ik heb op deze blog voor een paar jaar stralen de staat van onze strijd tegen het terrorisme in Amerika, maar ook de westerse wereld. Ik heb uitgesproken tegen de exclusieve focus op moslims, probeert te criminaliseren hun wettelijk beschermde meningsuiting en religieuze praktijken, de misbruiken van de "no fly" lijst, raciale, religieuze en politieke profilering, waarbij de politie actie te ondernemen zonder waarschijnlijke oorzaak voor criminele acties. Ik heb uitgesproken tegen de enorme hoeveelheid middelen uitgegeven door de Amerikaanse overheid, maar ook Europese regeringen, in het bijzonder de Nederlandse AIVD, en Europol te gaan na het kleine aantal "geradicaliseerde jihadisten" die bestaan ​​wel, maar zijn grotendeels buiten van de Westerse wereld.

Deze aanval tegen de Sikh tempel is een manifestatie van de ongecontroleerde en onbetwiste islamofobie in de Westerse wereld. Ik wist heel goed dat de radicale recht was een groeiend risico's van terrorisme in de westerse wereld. Ik maakte me zorgen over een aanval op een moskee, in Londen, in Nederland, maar ook die hier in Milwaukee (ongeveer een mijl van mijn huis) voor het simpele feit dat rechts-radicale terroristische dreigingen gewoon niet de aandacht en middelen voor de bestrijding van te krijgen het, terwijl de middelen worden verspild op een manier die vaak trounces op de fundamentele mensenrechten van moslimgemeenschappen.

Het moet niet "vrije meningsuiting" tot gewelddadige haat van andere mensen en gemeenschappen te verspreiden. Het moet niet "vrije meningsuiting" om over andere gemeenschappen en individuen te praten op een manier dat ze een  "binnenlandse vijand", waarbij geweld tegen "hen" wordt aanvaardbaar.   "Oorlogpraat" (moslim invasies, imposante sharia, het vernietigen van onze manier van leven) door de bekende politieke figuren (Geert Wilders) zou verboden moeten worden en worden geleverd met civiel-en strafrechtelijke sancties!

Doden bij aanslag sikh-tempel VS - Schutter sikh-tempel oud-militair

Ja - dit was "terrorisme" aan de Sikh tempel, maar aan de slachtoffers die hun leven verloren wat dit heet doet er niet toe. Het is hoopvol om te zien de "binnenlandse terrorisme" etiket op een witte, niet-islamitische, rechts-radicale - maar dan 'binnenlands terrorisme "in de Amerikaanse context, zoals de mensen van de Southern Poverty Law Center (SPLC) zal zeg u, het meest waarschijnlijk zal komen van de radicale rechts en, als een demonstratie van hun onwetendheid, Sikhs te verwarren met "Taliban" en "al-Qeada." De radicale rechts gevaarlijk is, omdat de beveiliging, inlichtingen-en rechtshandhaving is niet op te letten, is van mening dat de "vrijheid van meningsuiting," en meent (ten onrechte) en  blijft middelen en mankracht af te leiden op "de gevaarlijke moslim ."

We moeten ons afvragen: wat geradicaliseerd Wade Micheal Page?

Ik ben trots op mijn stad Milwaukee! Milwaukee is een prachtige plek om te wonen en echte multiculturele samenleving, net als de buitenwijk van Oak Creek. Elke zomer hebben we een aantal van etnische festivals aan de oever van Lake Michigan. Deze stad heeft al aangetoond dat door zijn reacties die gewelddadige aanvallen tegen religieuze gemeenschappen door rechtse terroristen niet wordt getolereerd. Wij zullen blijven verwelkomen aan mensen van alle geloofsovertuigingen en achtergronden - en we zullen onze multiculturele samenleving te beschermen tegen deze rechtse terroristen. Er zijn leuke wake voor de slachtoffers en ik zal er vanavond bij te wonen.

Zie ook - Schietpartij onder sikhs in VS is het werk van veteraan - Sikhs geschokt door schietpartij

 

 

Sunday, July 22, 2012

One year after Breivik and nothing has changed

[caption id="attachment_2267" align="alignright" width="300" caption="Breivik: A terrorist and enemy to Western democracy and freedom!"]Anders Behring Breivik[/caption]Norway after Breivik. It was one year ago when right-wing terrorist, Anders Behring Breivik, committed the "twin terrors" on his own nation of Norway. "The bomb and the shots were intended to change Norway. People responded by embracing our values. He failed, the people won" said Prime Minister Jens Stoltenberg. Rather than allow the tolerance and democratic society of Norway to change, Norwegians have embraced more democracy and values of openness.  In his "sanity trial" Breivik rants about the court in which he is being tried as "supporting multiculturalism," and therefore "illegitimate."   What the so-called "terrorism experts" in Western security, intelligence and law enforcement fail - utterly - to realize is that Breivik and his sympathizers are actually opponents and enemies of their own liberal democratic nations, they are also enemies of freedom, individual liberty, as well as equality before the law and the rule of law in liberal democratic nations. Breivik and those of his ilk are anti-democratic  and have placed themselves as enemies of Western liberal democracy!

[youtube id="VoiXqU_NgxE" w="250" h="250"] [youtube id="HiSM6obdlMQ" w="250" h="250"]

Yet - Norway has now taken the footsteps of anti-Muslim, oriented counter-terrorism in outlawing "training in a terrorist camp" (what ever that means) - while Breivik never "trained in terrorist camp."  This is a sure sign that we are back to the notion that Muslim communities are "threatening," even in Norway. Yes - one year after Breivik mercilessly butchered teenagers at the Utøya summer camp - Western security, intelligence and law enforcement act as if Norway, July 22, 2011 never happened - or was not as bad as it really was - compared to the mere presence of bearded, dark-skinned Muslims with loud, "anti-Western views" living in their own "suspect communities" in our countries.

Right-eye blindness continues to be a real problem with Western security. In other European countries, "political leaders" holding Breivik's views sit in parliaments and in security and intelligence agencies. Breivik and his sympathizers have nothing to fear from Western security, intelligence and police agencies, in contrast to outspoken Muslims and the political left engaging in legally protected speech acts, the targets of Breivik terrorism. "Terrorism" continues to be something that only Muslims do and violent criminal acts by suspects of a Muslim background are now "lone-wolf jihad."  Violence and suspicion of violence by Muslims is still viewed, in a discriminatory and Islamophobic sense, as more dangerous than the prospect (or likelihood) of another Norway attack. We still see discourses out of agencies, like Europol and the Dutch AIVD, that actually downplay the attacks in Norway and the security threat from the radical, dangerous European right-wing.

Over this past year, we have seen the unchecked growth of the radical, and possibly dangerous right, with several violent acts by members of the English Defense League, the most serious threat to the security of the UK. A couple of weeks ago, and EDL member was sentenced to prison for a knife attack on his neighbors. This week convictions were secured against EDL members for breaking the jaw of a Muslim man who was attacked while walking near his home with his brother.

In November, we have learned of the killings of mainly Turkish shopkeepers in Germany by the National Socialist Underground and that German intelligence may have know about this terrorist group.  As I have demonstrated, German intelligence has a blind right eye, as the victims of the NSU are Muslims and, therefore, "deserving victims." The NSU was believed to have carried out the murders of nine shopkeepers between 2000 and 2007 and a nail bomb attack against Cologne’s Turkish community. There was a German intelligence officer known as “little Adolf” who was believed to be present, or at least nearby, when one of the murders took place. This right-wing terrorist group was allowed to terrorize at liberty because, as I demonstrate, some in Germany police and intelligence may have viewed the Turkish-Muslim victims as "deserving victims" and not deserving of equal police protection.

"Terrorism" that is viewed as acceptable by a larger society (terrorism against Muslim communities) tends to provide tacit support for the terrorist groups that perpetrate terrorist violence against "deserving victims." The reality is that the EDL is the Number One threat to the security of the United Kingdom, yet, we still see Muslims "arrested" under the so-called "Terrorism Act" of the UK - which - as in the Netherlands - appears to be a law that only Muslims can be charged with ...


Yes - police DO, indeed, make up "terrorist plot" evidence. We know how British police made up "evidence" against a graduate student of terrorism studies, Rizwaan Sabir, at Nottingham University and levied  accusations of a "terrorism plot" (yep - here we go). Sabir obtained a document about al-Qaeda terrorism from a US government website. It's not what happened to the student, who was also being slandered  by Nottingham University - but what happened to his professor, Rod Thornton, a former intelligence officer in the British Army and terrorism expert, who became outraged by the student's treatment by British police.  Professor Thornton spoke out and authored a paper about the ill treatment his student received from British police - and was essentially persecuted and punished (in violation of academic freedom rights) for his noble efforts. Professor Thornton said of the ordeal he and his student were put through by British police:
"The police were totally unprofessional. After their mistakes they tried to cover them up. I've seen some altered police notes, I've seen evidence made up. The whole thing seems to be a complete tissue of lies, starting from the cover up of their mistakes in the first place."

"What should raise alarm bells is how and why the police think it is acceptable to make up information to send innocent Muslims to prison as terrorists. The onus is now on the IPCC to conduct a full and proper investigation into this matter."

Even after the the lies of the British police were exposed, Rizwaan Sabir continued to be stopped and has been stopped numerous times since his 2008 "arrest."
In June 2011 for the Equality and Human Rights Commission found that “for some Muslims, these stops have become a routine part of their travel experience, and that―this power is silently eroding Muslim communities ‘trust and confidence in policing.’”

Those on the receiving end of Schedule 7 stops report: intrusive questioning over social, religious and political views or community activities; the taking of their bio-data despite not being under arrest; officers refusing to wait the arrival of a solicitor before conducting the search and questioning; the stress caused to the person stopped and to those travelling with them, as they worry about missing flights or losing baggage; and the seizure of mobile phones and credit cards.

And - do they seriously think this tyrannical and utterly useless busy-work is  "keeping us safe from terrorism?" What rubbish! What outrage! How stupid! How counter-productive!!!

[youtube id="nKsFQYGiqGE" w="250" h="250"] [youtube id="ZUK1KsrcttQ" w="250" h="250"]

Well - this week we were shown just how safe the "counter-terrorism practice" in the Western world keeps us. Unless you were sleeping in a cave this week, you know that there was the massacre at a movie theater in Colorado. The accused in is James Holmes a white, upper-income "good kid" - non-Muslim- which is what makes him totally undetectable for "terrorist activity."   Holmes is a brilliant  bomb-maker as he was a neurobiology student - as he booby-trapped his apartment so well that police bomb experts had to do a lot of careful work to defuse his handiwork.  Holmes was described as having ordered 6000 rounds of ammunition from the Internet. Where did he get his ballistic vest, helmet and the smoke grenades?  Isn't James Holmes a terrorist who perpetrated a terrorist attack - in a "Mumbai style" of shooting people with firearms in a movie theater?

Nope - as the saying goes: Not a Muslim, not a terrorist!

[caption id="attachment_3589" align="alignright" width="150" caption="Holmes: Not a Muslim, not a terrorist!"][/caption]

Western counter-terrorism efforts continue to be backwards oriented and utterly useless in protecting us. There is plenty of other evidence that Western security and counter-terrorism efforts have forgotten about Norway and have gone back to chancing the phantoms of "Islamists and jihadists" - and perhaps fabricating evidence or exaggerating "terrorist plots."   In fact - it is quite arguable that the Western security and law enforcement agencies charged with protecting us from real terrorism are utterly useless and serve as nothing more than agencies to chill religious freedom and speech of Muslims and the political Left.

If the victims of terrorism are Muslims or their "leftist allies" - then this is hardly "terrorism," but something else less than "terrorism" - as Muslims and the "leftist allies" are deserving victims of "terrorism."

Yes --- what we don't hear about the Colorado movie theater murderer is the T-word, either in the media or from the FBI. Mohammad... uhhh ... James Holmes is a brilliant bomb maker and in the spread of his message - what ever message that is supposed to be. But - wait - what if the alleged killer's name was Mohammad Holmes? Why - we'd be talking about "possible links to al-Qaeda" and Holmes "radicalization process." We'd also hear about "radical imans" and "lone wolf jihad." Since James Holmes is a "good" -  white - upper-class kid and non-Muslim (like Breivik) he cannot possibly be branded as a "terrorist" and his killings at the movie theater are never "terrorism."  "Terrorism" is something only Muslims do...just ask any terrorism expert in any Western security and intelligence agency.

See/zie:

Trying to Forget Breivik: One Year After the Norway Massacre

Utoya remembers one year after Anders Behring Breivik massacre

Norway tries to put pain of Breivik behind year on

Anders Behring Breivik

A year after Breivik's massacre, Norway tightens antiterror laws

Rod Thornton's suspension is a serious attack on academic freedom

Sabir on Security | Police fabricated evidence against me but civil liberties concern us all

 

Monday, July 9, 2012

Muslim round ups in the UK ahead of Games

[caption id="attachment_3549" align="alignleft" width="206" caption="Why the way he's dressed and his obnoxious views - he must be planning a terrorist attack!"][/caption]

British police have no idea what a "dangerous individual" looks like, but think it looks like a Muslim. There is NO better demonstration of the dubious security, intelligence and police "work" than what we are currently seeing in the UK in the run up to the Olympic Games.  We see round ups of Muslim individuals on rather dubious "terrorist plots" while members of the English Defense League (EDL) remain highly radicalized and dangerous - and on the loose in the community.

At the same time, a member of the English Defense was sentenced to 9 years in prison for a knife attack against his neighbors ... we have round ups of Muslims with dubious and questionable police and intelligence work ... including accusations of unstated "terrorist plots" ... while the EDL remains at large to carry out violent "demos" against communities through out Britain.

The real threat to British security does not come from the Muslim community, but from the EDL, however, to the British police and MI5, a "dangerous terrorist" has nothing to do with an actual plot of real violence- but what a religious Muslim says and how the religious Muslim dresses. If actually plots of real terrorism were the goal of British security and intelligence - members of the EDL would have been put in prison a long time ago.

The "arrest" for "terrorism" appears to fit the NYPD profile: It is now criminal in the UK and elsewhere to appear as a devout Muslim with "anti-Western views." A devout Muslim who is outspoken and politically active, but a lacks a real "terrorism plot,"  is viewed as "radicalized" and is a "criminal."  As  I have predicted, the NYPD profile is now being used to arrest people for both their religious devotion and their political and social views. When we take a look at the articles over this "plot" we see very little evidence of violent planning, and this means justification for their arrests are probably based on legally protected religious and political viewpoints.   When we see the picture of Richard Dart above - we see the same long beard and dress that was highlighted in the NYPD "profile" - but these are legally protected activities and not "dangerous" and "violent."

We see that Richard Dart is a Muslim convert who adapted "anti-Western" views, and said that he would encourage others to go to Afghanistan to fight against British troops.

My response is sooooooooooo what! Such a statement is highly offensive - but these are words - not actions or behaviour!  Words are not bombs! Show us the evidence - as all we have are statements from police and government. So far - from current reports - Richard Dart does not appear to have engaged in ANY criminal activity!

Richard Dart should have the right to his religious freedom and freedom of speech - including obnoxious view - and be free from this kind of UK government harassment. "Extremist views" are not grounds for arrest and prosecution in  democratic societies with individual liberty. The manner of one's dress and speech maybe unusual and obnoxious, but people living in democratic societies with individual liberty - have a right to their manner of dress and views - without harassment of the likes of Scotland Yard and  MI5. UK Muslims now live in fear, thanks to British unchecked Islamophobia as "free speech" and personal abuse of Muslims now includes having their doors smashed in by British police:
Have you ever been called an Islamist? How about a jihadist or a terrorist? Extremist, maybe? Welcome to my world. It's pretty depressing. Every morning, I take a deep breath and then go online to discover what new insult or smear has been thrown in my direction. Whether it's tweets, blogposts or comment threads, the abuse is as relentless as it is vicious.

To say that I find the relentlessly hostile coverage of Islam, coupled with the personal abuse that I receive online, depressing is an understatement. There have been times – for instance, when I found my wife curled up on our couch, in tears, after having discovered some of the more monstrous and threatening comments on my New Statesman blog – when I've wondered whether it's all worth it. Perhaps, a voice at the back of my head suggests, I should throw in the towel and go find a less threatening, more civilised line of work. But that's what the trolls want. To silence Muslims; to deny a voice to a voiceless community. I shouldn't have to put up with this abuse. But I will. I have no plans to let the Islamophobes win. So, dare I ask: who's with me?

The "arrest" of Richard Dart and his friends shows that European security and intelligence remain focused on largely made up threats from the Muslim community - while highly dangerous and radicalized members of threat groups, like the EDL, do not get the same treatment police gave to  Richard Dart.  There needs to be a growing protest against this type of tyrannical and abusive police and security activity - along the lines of religious and political rights, human rights, the Universal Declaration of Human rights, as well as the European Conventions - and there needs to be some kind of world protest against these dubious and outrageous activities by the British State.

We need to start to realize that much of Western police and security, post-September 11, does very little to protect Western society from actual terrorist threat - note the attacks in Norway, July 22, 2011 and the Doner murders in Germany - and serve more as a tyrannical form of Muslim community control and to put on a brutal show to the rest of the world.

Now - last question: What makes the United Kingdom no better than rogue regimes, like Cuba, which also "arrests" its "troublemakers" before high profile events?

Instead of being "impressed" with British security - we need to be outraged and take vigorous actions against British security!

 

---

See:

We mustn't allow Muslims in public life to be silenced

East London EDL supporter threatens Muslims

Mosque protest leader guilty

Man arrested after demo by South Wales National Front in Swansea

EDL thug gets 9 years in prison for racist attack on neighbours

More time for 'terror plot' quiz

6 Muslims arrested in UK terror raid near Olympic Stadium

Muslim arrested under anti-terror laws

White Muslim one of six arrested over ‘terror plot'

Police may be arresting marginal terror suspects to clear decks for Olympics says watchdog

ANTI-MUSLIM VIOLENCE: PICTURE ACROSS UK from TELL MAMA

Thursday, April 19, 2012

Breivik in court: The real threat to freedom, democracy and security

[caption id="attachment_98" align="alignleft" width="300" caption="Wilders: The one who radicalized Breivik?!"][/caption]

Bare naked Islamophobia is anti-democratic and anti-freedom. Those that espouse Islamophobia actually oppose the freedoms and civilization they claim to be defending and fighting for.  To want to ban Islamic practice, deport people based on their religious faith, and punish and sanction people for their political views are as anti-freedom and anti-democratic as it gets. For all their accusations that "Islam is uncivilized and backwards," the fact is that the "new" violent Islamophobia of the "new Crusaders" is every bit as uncivilized and backward.  On top of that, we get the promotion of myths about Muslims in Europe, "they are invading," "they are imposing," as if "Muslims" are non-humans robots that all think the same.  Also regarded as "enemy" is the political Left that is viewed as "enabling  Islamisation" and "wanting to destroy Western Christian civilization."  This also implies that the political Left is a monolithic enemy to "western Christian civilization."  The component of "poisonous multiculturalism" comes to us out of the Dutch Islamophobia of Pim Fortuyn and some of Breivik's other accusations come out of the most radicalized individual in the Western world: Geert Wilders .

Like the majority that believe in the Islamisation myth, Anders Behring Breivik regards  "Muslims and Leftist enablers" as non-human beings and "enemies of his nation." He claims "self defense" because he is a kind of soldier defending his country. Soldiers are never prosecuting for killing in battle. Never mind the fact that the victims who were shot at point blank range with explosive ammunition had fathers, mothers, and families, these political opponets were "enemies of Norway." Anders Behring Breivik does not see the Norwegian court as legitimate because it is of the"multicultural political system," perhaps meaning that a Muslim would be regarded as just as equal before the law as he and the democratic political system is what created the laws that he now is being tried under. Anders Behring Breivik hates his own country.

Anders Behring Breivik actually hates Western civilization and his own country, as do all of those who hate the idea that Western democracy allows Muslims religious and political freedom. Here in lies the aspect of the "new" anti-Muslim, "Crusader" terrorism that is anti-freedom, anti-democratic and anti-Western civilization.  Not only does Anders Behring Breivik feel his victims are not human beings, but the vision held by him and the majority of Muslim haters (espically Geert Wilders) is one that seeks to destroy the liberal democratic order  that Western civilization has built:  religious freedom, equality before the law, free speech and expression, political freedom and political systems where political opponents are respected and challenged, not shot dead. Those who claim to be defending Western civilization and want to outlaw the practice of Islam, criminalize the political Left, deport and strip citizenship of millions of people based on their religious faith are actually quite opposed themselves to Western civilization and what it has given the world. Anders Behring Breivik and those who identify with his message are actully a vastly greater threat to Western civilization than the handful of phantom "Islamists and jihadists" alleged by European security services and actually hate their own countries, as well as Western civilization itself.

What we also need to know is: Who and what radicalized Breivik to hate his country and civilization so much to kill almost 80 people?!

[youtube id="lGwRKY0NzKM" w="250" h="200"] [youtube id="AuzLB_Ddc2o" w="250" h="200"]

Bare naked islamofobie is anti-democratisch en anti-vrijheid. Degenen die islamofobie aanhangen eigenlijk tegen de vrijheden en de beschaving die zij zeggen te verdedigen en vechten voor. Te willen islamitische praktijk te verbieden, te deporteren mensen op basis van hun religieuze geloof, en te bestraffen en te bestraffen mensen voor hun politieke opvattingen zijn als anti-vrijheid en anti-democratische als het maar kan. Voor al hun beschuldigingen dat "de islam is onbeschaafd en naar achteren," het is een feit dat de "nieuwe" gewelddadige islamofobie van de "nieuwe kruisvaarders" is net zo onbeschaafd en achterlijk. Bovendien hebben we de bevordering van mythes over moslims in Europa te krijgen, "ze plegen een invasie", "ze zijn imposante," alsof "moslims" zijn niet-mensen robots die denken allemaal hetzelfde. Ook als "vijand" is de politiek links dat wordt gezien als "mogelijk islamisering" en "willen westerse christelijke beschaving te vernietigen." Dit betekent ook dat de politieke Links is een monolithische vijand van "westerse christelijke beschaving." De component van 'giftige multiculturalisme "komt bij ons uit de Nederlandse islamofobie op Pim Fortuyn en een aantal andere beschuldigingen Breivik's komen uit de meest geradicaliseerde persoon in de Westerse wereld: Geert Wilders.

Net als de meerderheid die geloven in de mythe islamisering, Anders Behring Breivik aanzien van "moslims en linkse enablers" als niet-menselijke wezens en "vijanden van zijn natie." Hij beweert dat "zelfverdediging", want hij is een soort soldaat verdediging van zijn land. Soldaten worden nooit vervolgen voor het doden in de strijd. Vergeet het feit dat de slachtoffers die bij punt lege waaier gemaakt met explosieve munitie vaders, moeders en families hadden, deze politieke opponets waren "vijanden van Noorwegen." Anders Behring Breivik heeft de Noorse rechter niet als legitiem, omdat het van het "multiculturele politieke systeem," misschien betekent dat een moslim zou worden beschouwd als even gelijk voor de wet als hij en het democratische politieke systeem is wat gemaakt de wetten die hij nu wordt geprobeerd onder.  Anders Behring Breivik heeft een hekel aan zijn eigen land.

Anders Behring Breivik haat eigenlijk de westerse beschaving en zijn eigen land, net als al diegenen die haten het idee dat de westerse democratie moslims religieuze en politieke vrijheid mogelijk maakt. Hier in ligt het aspect van de "nieuwe" anti-moslim, "Crusader" terrorisme dat is anti-vrijheid, anti-democratische en anti-westerse beschaving. Niet alleen Anders Behring Breivik voel zijn slachtoffers zijn geen menselijke wezens, maar de visie in het bezit van hem en de meerderheid van de moslim haters (espically Geert Wilders) is er een die wil de liberaal democratische orde te vernietigen dat de westerse beschaving gebouwd heeft: de vrijheid van godsdienst, gelijkheid voor de wet, vrijheid van meningsuiting en expressie, politieke vrijheid en politieke systemen waar politieke tegenstanders worden gerespecteerd en uitgedaagd, niet doodgeschoten. Degenen die beweren dat de verdediging van de westerse beschaving en willen verbieden de praktijk van de islam, strafbaar politiek links, deporteren en strippen burgerschap van miljoenen mensen op basis van hun geloof zijn eigenlijk best tegen zich aan de westerse beschaving en wat het heeft de wereld . Anders Behring Breivik en degenen die zich identificeren met zijn boodschap zijn actully een veel grotere bedreiging voor de Westerse beschaving dan de handvol fantoom "islamisten en jihadisten" beweerd door Europese veiligheidsdiensten en eigenlijk haten hun eigen landen, maar ook de westerse beschaving zelf.

Wat we ook weten is: Wie en wat geradicaliseerd Breivik naar zijn land en de beschaving zo veel tot bijna 80 mensen te doden haten?!

Anders Behring Breivik, Norway Mass Killer, Claims 'Self Defense' As Trial BeginsSaturday, March 31, 2012

The French State and its abusive reactions to Toulouse shootings.

Going after the French State and its abusive response to the aftermath of the shooting by a "lone wolf," a lone gunman at Toulouse. The response of the French State is now one of an iron fist, which now includes "arrests" of "Islamists" in the phony problem of "Islamist network."  The misguided and anti-Muslim response to the shootings by a lone gunman, Mohamed Merah, also now include denying imams who have never preached violence entrance to the country for an annual Islamic Conference.

There is now the added element of the French elections and Sarkozy is looking for a bump in the polls. Sarkozy has traveled the road of persecution of with regard to the Roma which was followed by a rebuke from the European Union. The French State responded in a positive manner when it came to the presence of the Roma - it is unbelievable how the EU cannot come to the rescue of Muslim EU citizens that have to endure post-violence attacks on human rights and civil freedoms.

Islamist networks and the "threat" is probably a made up "threat." We now seen the "arrests" is "Islamists" by the French State. If these "Islamist networks" were such a danger - then why not close them down before this "lone wolf" shooting? It is quite possible that the people being arrested are being arrested for their religious faith and perhaps their political opinions - not their actual threat of "terrorism." These arrests, including of Merah's mother - should be closely followed by European and international human rights institutions.

Much to their credit, French police now believe that Mohamed Merah was not some "al-Qeada mission" - but was quite alone in his actions. That is not hard to understand, as anybody can claim to be an "al-Qeada operative" and this has been done by individuals in the past. Yet - we see the usual dubious claim of "an Islamist network" and the usual "clash of civilizations" response in collectively blame and punishment of the entire Muslim community. This misguided response is something we simply do not see against radical right networks, but only with "Islamist networks" (which may be nothing more that religious study groups. Expect Rob Wainwright and his Europol to explot the notion of "Islamist networks." Yes - I hope that "Islamist networks" do exist and that the limit their activity to discussion only.

In fact - now we are finding out that the Islamist group - the members that have now been arrested - had NO connection to Mohamed Merah. So - why on God's Green Earth are they being arrested?! What of THEIR freedom of expression and religion? What are the French State's obligations to the human rights of the Knights of Pride Islamist group!

That we will study...

That we will learn about...

That we will raise awareness about!

In a the ideal world, the French State lets the members of the Knights of Pride  go and leaves then alone - or suffers international rebuke and consequense for its actions against the Knights of Pride Islamist group as it did in its actions against Roma people!

So - some people like al-Qaeda  - so what - liking al-Qaeda has nothing to do with a person's involvement in "terrorism" -whatever the defination. Some people also think that Adolf Hitler and the Nazis were also really great, but we don't see many arrests of Nazi networks around Europe. People that think that the Nazis were great are - well - ignored by Euroepan states and Rob Wainwright and his Europol. There is something very wrong here - in terms of equality before the law in the EU and in European states, as well as equal enforcements of the laws!

That will change, as the case study of the French State's abusive responses to the  Toulouse shooting is underway.The misguided and openly anti-Muslim response by the French state to the shootings by a lone gunman is now forming a case study that will lay the ground work for an even larger study of the Dutch Nation and its responses to the Theo van Gogh murder.  What appear to be constancies are that any violent act by someone of a Muslim background is now "terrorism":

1. then followed by claims of "our 9-11";

2.  then collective punishment, including "arrests" of "an Islamist network."

3.  Also throw in the claim that the attack by a lone perpetrator of Muslim background is "an attack on our values. 

Violent crimes by Muslims are now "terrorism," but beyond the collective punishment that follows is the unwillingness to include the voices of opposition to these abusive policies on the part of the "victim" State. The Muslim communities that fall victim to post-violence policies appear to be excluded from any debate about security issues and criminalization of the community appears to also occur.

The study framework - emancipation-advocacy approach from Critical Terrorism studies.  The framework I will be using uses a rational actor, "the French State" and what is referred to as emancipation-advocacy approach from Critical Terrorism studies. The approach includes removing the state centric approach and the view of the "French State as victim," used by orthodox terrorism studies and the global mass media’s coverage of the Toulouse shooting. The approach is from the view of the French Muslims who are now enduring oppressive measures and arrests in the aftermath of the shooting. Also a part of the approach will be the French State's obligations under European and human rights conventions, these "arrests" as part of an "Islamist network" as part of limits on religious freedom and expression, which is a part of the limits on freedoms of French Muslims, including attempts to close an up coming Islamic conference.

Question: What are the reactions of the French State after the lone gunman shootings at Toulouse and how do they square with the French State’s as a democratic, pluralistic society and international obligations to its Muslim citizens?

A couple of hypotheses:

  1. The responses of the French State to the shooting by a lone gunman amount to violation of human rights: freedom of speech, freedom of expression, religious freedom, among other possible violations.

  2.  "Islamist networks" are actually religious networks and  "arresting members" in the aftermath of violence is due to associations (real and over the Internet) the religious network has with the perpetrator.

  3. Violence by anyone of Muslim background is always branded as "jihad" and "terrorism."


Something will be done about these abuses of the French State. I will be mailing through standard posts this report to international institutions, including the United Nations,  and hope that awareness can be raised and actions taken against misguided and anti-Muslim responses by European nations in the aftermath of "Muslim violence." Again - this case study will lay the ground work for a larger study of the Dutch State. While Sarkozy intends to abuse the human rights of Muslim in the aftermath of this horrible shooting for his own political gains - I also intend to take full advantage in the name of advocacy for French Muslims, raise awareness of how much work needs to be done in Europe to advance human rights and frame proper responses to violence that do not collectively punish whole communities and criminalize the practice of religious faith or speech.

The paper will make recommendations for individuals and international organizations to get involved and to raise awareness that will based on study findings. Since European Union institutions, as well as other international institutions (like the United Nations) are not doing their jobs – we must do their jobs for them. The European Union, through Europol,, will probably join in efforts to collectively punish French Muslims from the crimes of a single person. There are important issues in terms of human rights, the rule of law and basic justice the French State must anser for in terms of its highly misguided and anti-Muslim response from the violent crimes of a single person.  This must not be allowed to continue!

[caption id="attachment_3387" align="alignleft" width="150" caption="Sarkozy, the French State's anti-Muslim thug. (From Wiki)"]Sarkozy, the French State's anti-Muslim thug. (From Wiki)[/caption]

 

---

NL - Gaan na de Franse staat en zijn misbruik reactie op de nasleep van de schietpartij door een "lone wolf", een eenzame schutter bij Toulouse. De reactie van de Franse staat is nu een van een ijzeren vuist, die nu ook "arrestaties" van "islamisten" in de nep probleem van de "islamistische netwerk." De misleide en anti-moslim reactie op de beschietingen door een eenzame schutter, Mohamed Merah, nu ook onder meer het ontkennen van imams die nog nooit geweld gepredikt ingang naar het land voor een jaarlijkse Islamitische Conferentie.

Er is nu de toegevoegde element van de Franse verkiezingen en Sarkozy is op zoek naar een hobbel in de peilingen. Sarkozy reisde de weg van de vervolging van met betrekking tot de Roma, die werd gevolgd door een berisping van de Europese Unie. De Franse staat reageerde op een positieve manier als het ging om de aanwezigheid van de Roma - het is ongelooflijk hoe de EU niet kan komen tot de redding van de islamitische EU-burgers die moeten na het geweld aanvallen op de mensenrechten en burgerlijke vrijheden te doorstaan.

Islamitische netwerken en de "dreiging" is waarschijnlijk een verzonnen "bedreiging." We hebben nu gezien dat de "arrestaties" is "islamisten" door de Franse staat. Als deze "islamitische netwerken" waren een dergelijk gevaar - waarom dan niet sluiten, voordat deze "lone wolf" schieten? Het is goed mogelijk dat de mensen die gearresteerd worden gearresteerd omdat hun religieuze geloof en wellicht ook hun politieke opvattingen - ". Terrorisme 'niet hun werkelijke dreiging van Deze arrestaties, onder meer van de moeder van Merah's - moeten nauwgezet worden gevolgd door Europese en internationale instellingen voor de mensenrechten.

Tot hun krediet, Franse politie nu van mening dat Mohamed Merah niet een of andere "al-Qeada missie" - maar was helemaal alleen in zijn acties. Dat is niet moeilijk te begrijpen, omdat iedereen kan beweren dat een "al-Qeada operatieve" en dit is gedaan door personen in het verleden. Maar - we zien de gebruikelijke dubieuze claim van "een islamitische netwerk" en de gebruikelijke "botsing der beschavingen 'reactie in collectief schuld en straf van de gehele moslimgemeenschap. Deze misleidende reactie is iets wat we gewoon niet zien tegen de radicale rechts-netwerken, maar alleen met "islamitische netwerken" (die wellicht niet meer dat religieuze studiegroepen. Verwacht Rob Wainwright en zijn Europol tot het begrip explot "islamitische netwerken." Ja - ik hoop dat 'islamitische netwerken' bestaan ​​en dat het hun activiteit te beperken tot discussie alleen.

In feite - nu zijn we uit te vinden dat de islamitische groepering - de leden die nu zijn gearresteerd - GEEN verbinding met Mohamed Merah had. Dus - waarom op Gods groene aarde worden ze gearresteerd? Welke van hun vrijheid od meningsuiting en godsdienst? Wat zijn de Franse staat de verplichtingen om de mensenrechten van de Ridders van Pride islamistische groep!

Dat bestuderen we ...

Dat leren we over ...

Dat zullen we de bewustwording over!

In een de ideale wereld, de Franse Staat laat gaan de leden van de Knights of Pride en laat vervolgens alleen - of lijdt internationale berisping en consequense voor zijn acties tegen de Ridders van Pride islamistische groep als zij heeft gedaan in haar acties tegen Roma!

Dus - sommige mensen, zoals al-Qaeda - zo? - liking al-Qaeda heeft niets te maken met betrokkenheid van een persoon in "terrorisme"-ongeacht het Begrip. Sommige mensen vinden ook dat Adolf Hitler en de nazi's waren ook echt geweldig, maar we zien niet veel arrestaties van de nazi-netwerken in Europa. Mensen die denken dat de nazi's groot waren zijn - goed - genegeerd door Euroepan staten en Rob Wainwright en zijn Europol. Er is iets heel erg mis hier - in termen van gelijkheid voor de wet in de EU en in Europese landen, en de gelijke versterkingen van de wetten!

Dat zal veranderen, aangezien de case study van misbruik van de Franse Staat reacties op de Toulouse-opnamen zijn underway.The misleid en openlijk anti-moslim reactie van de Franse staat aan de opnames van een eenzame schutter is nu de vorming van een case study die leggen de grondwerk voor een nog grotere studie van de Nederlandse natie en haar antwoorden op de Theo van Gogh moord. Wat lijkt te zijn constanten zijn dat elke gewelddadige handeling door iemand van een moslim achtergrond is nu "terrorisme":

1. dan gevolgd door claims van "onze 9-11";

2. dan collectieve bestraffing, met inbegrip van "arrestaties" van "een islamitische netwerk."

3. Ook gooien in de bewering dat de aanval door een enkele dader van islamitische achtergrond is "een aanval op onze waarden.

Gewelddadige misdrijven door de moslims zijn nu "terrorisme", maar verder dan de collectieve straf die volgt is de onwil om de stemmen van de oppositie tegen deze onrechtmatige beleid van de kant van het "slachtoffer" staat te nemen. De islamitische gemeenschappen die slachtoffer zijn van post-geweld beleid lijken te worden uitgesloten van elke discussie over veiligheidskwesties en criminalisering van de gemeenschap lijkt zich ook voordoen.

De studie kader - emancipatie-advocacy aanpak van kritische Terrorisme studies. Het kader dat ik zal gebruiken maakt gebruik van een rationele actor, "de Franse Staat" en wat wordt aangeduid als emancipatie-advocacy aanpak van kritische Terrorisme studies. De aanpak omvat het verwijderen van de staat centric aanpak en de visie van de "Franse staat als slachtoffer," wordt gebruikt door de orthodoxe terrorisme studies en de mondiale massamedia de dekking van de Toulouse schieten. De aanpak is vanuit het oogpunt van de Franse moslims die nu doorstaan ​​onderdrukkende maatregelen en arrestaties in de nasleep van de schietpartij. Ook een deel van de aanpak zal zijn van de Franse Staat verplichtingen op grond van Europese en mensenrechtenverdragen, deze "arrestaties" als onderdeel van een "islamitische netwerk" als onderdeel van de beperkingen op de vrijheid van godsdienst en meningsuiting, dat is een deel van de beperkingen van vrijheden van de Franse moslims, met inbegrip van pogingen om een ​​up komende islamitische conferentie af te sluiten.

Vraag: Wat zijn de reacties van de Franse staat na de eenzame schutter schietpartij in Toulouse en hoe ze zijn vierkant met de Franse staat is als een democratische, pluralistische samenleving en de internationale verplichtingen aan haar islamitische burgers?

Een paar hypotheses:

1. De reacties van de Franse Staat aan de beschieting door een eenzame schutter bedrag aan schending van de mensenrechten: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid, naast andere mogelijke overtredingen.
2.  "Islamitische netwerken" zijn eigenlijk religieuze netwerken en "arresteren leden" in de nasleep van het geweld is het gevolg van verenigingen (echte en via internet) de religieuze netwerk heeft met de dader.

3..Geweld door iedereen van islamitische achtergrond is altijd gebrandmerkt als "jihad" en "terrorisme".

Iets zal worden gedaan over deze schendingen van de Franse staat. Ik zal mailing met behulp van standaard berichten in dit verslag aan de internationale instellingen, waaronder de Verenigde Naties zijn, en hopen dat het bewustzijn kan worden verhoogd en de acties tegen misleidende en anti-moslim reacties van Europese landen in de nasleep van "moslim geweld." Again - dit geval studie zal de grondslag worden gelegd werk voor een grotere studie van de Nederlandse Staat. Terwijl Sarkozy is van plan de rechten van de mens van de islamitische misbruik in de nasleep van deze verschrikkelijke schietpartij voor zijn eigen politiek gewin - ook ik ben van plan om optimaal te profiteren in de naam van belangenbehartiging voor de Franse moslims, bewust te maken van hoe veel werk moet worden gedaan in Europa om de mensenrechten te bevorderen en kaderen de juiste antwoorden op het geweld die niet collectief te straffen hele gemeenschappen en criminaliseren van de praktijk van het geloof.

Het papier zal aanbevelingen doen voor individuen en internationale organisaties om betrokken te raken en het bewustzijn dat zal op basis van bevindingen van de studie te verhogen. Aangezien de Europese instellingen, en andere internationale instellingen (zoals de Verenigde Naties) zijn niet hun werk te doen - we moeten doen hun werk voor hen. De Europese Unie, via Europol, zal, waarschijnlijk aansluiten bij de inspanningen om gezamenlijk Franse moslims te straffen van de misdaden van een enkele persoon. Er zijn belangrijke kwesties op het gebied van de mensenrechten, moet de rechtsstaat en de fundamentele recht van de Franse staat anser in termen van de zeer misplaatste en anti-moslim reactie van de gewelddadige misdaden van een enkele persoon. Dit moet niet worden toegestaan ​​om verder te gaan!

 

L'Etat français et ses réponses abusives à terroriste Al-Qaïda à la suite de l'Toulouse

Sarkozy, the French State's anti-Muslim thug. (From Wiki)Après que l'État français et sa réponse abusive à la suite de la fusillade par un «loup solitaire», un tireur isolé à Toulouse. La réponse de l'Etat français est aujourd'hui l'un d'une poigne de fer, qui comprend désormais "arrestations" de "islamistes" dans le faux problème de «réseau islamiste». La réponse erronée et anti-musulmane aux fusillades par un tireur isolé, Mohamed Merah, comporte désormais des imams nier qui ont jamais prêché la violence d'entrée dans le pays pour une conférence annuelle islamique.

Il est désormais l'élément ajouté des élections françaises et Sarkozy est à la recherche d'une bosse dans les sondages. Sarkozy a parcouru la route de la persécution de ce qui concerne les Roms, qui a été suivie par une réprimande de l'Union européenne. L'Etat français a répondu de manière positive quand il est venu à la présence des Roms - il est incroyable de voir comment l'Union européenne ne peut pas venir à la rescousse des citoyens de l'UE musulmans qui ont à endurer la violence post-attaques sur les droits de l'homme et des libertés civiles.

Réseaux islamistes et la «menace» est probablement un composé "menace". Nous avons maintenant vu les "arrestations" est "islamistes" par l'Etat français. Si ces «réseaux islamistes» ont été un tel danger - alors pourquoi ne pas les fermer avant cette «loup solitaire» de prise de vue? Il est fort possible que les gens qui sont arrêtés sont arrêtés pour leur foi religieuse et peut-être de leurs opinions politiques - ". Le terrorisme" ne pas leur menace réelle de Ces arrestations, y compris de la mère de Merah - devrait être suivie de près par les institutions européennes et internationales des droits de l'homme.

Une grande partie de leur crédit, la police française croient maintenant que Mohamed Merah n'était pas un "al-Qeada mission» - mais il était tout seul dans ses actions. Ce n'est pas difficile à comprendre, comme n'importe qui peut prétendre être un «al-Qeada opératoire» et cela a été fait par des individus dans le passé. Pourtant, - nous voyons la demande habituelle douteuse d'un «réseau islamiste» et l'habituel «choc des civilisations» dans la réponse collective blâme et la punition de toute la communauté musulmane. Cette réponse erronée est quelque chose que nous n'avons tout simplement pas voir contre radicales bons réseaux, mais seulement avec les «réseaux islamistes» (qui peut être rien de plus que les groupes d'études religieuses. Attendez-vous à Rob Wainwright et son Europol à explot la notion de «réseaux islamistes». Oui - J'espère que «les réseaux islamistes" existent et que la limite de leur activité à la discussion seulement.

En fait - maintenant, nous constatons que le groupe islamiste - les membres qui ont été arrêtés - n'avait aucun lien avec Mohamed Merah. Alors - pourquoi sur Terre verte de Dieu sont-ils arrêtés?! Qu'est-ce de leur liberté od expression et de religion? Quelles sont les obligations de l'État français aux droits de l'homme des Chevaliers du groupe islamiste fierté!

Que nous allons étudier ...

Que nous en apprendre davantage sur ...

Que nous sensibiliser!

Dans un monde idéal, l'Etat français permet aux membres des Chevaliers de la fierté aller et laisse alors seulement - ou souffre réprimande internationale et consequense pour ses actions contre les Chevaliers du groupe islamiste fierté car il a fait dans ses actions contre les Roms!

Donc - certaines personnes comme Al-Qaïda  - aimer Al-Qaïda n'a rien à voir avec la participation d'une personne dans le «terrorisme»-quelle que soit la defination. Certaines personnes pensent aussi que Adolf Hitler et les nazis étaient également très intéressant, mais nous ne voyons pas de nombreuses arrestations de réseaux nazis à travers l'Europe. Les gens qui pensent que les nazis étaient une grande sont - bien - ignoré par les Etats Euroepan et Rob Wainwright et son Europol. Il ya quelque chose de très mal ici - en termes d'égalité devant la loi dans l'UE et dans les Etats européens, ainsi que l'égalité de renforts des lois!

Cela va changer, que l'étude de cas des réponses abusives de l'État français à la prise de vue Toulouse. The erronée et ouvertement anti-musulman de réponse par l'Etat français à la fusillade par un tireur isolé est en train de former une étude de cas permettra de jeter les travail sur le terrain pour une étude encore plus grand de la nation hollandaise et ses réponses à la assassiner Theo van Gogh. Ce qui semble être constances sont que tout acte de violence par une personne d'une origine musulmane est maintenant le «terrorisme»:

1. ensuite suivie par les revendications de «notre 9-11»;

2. puis une punition collective, y compris "arrestations" de "un réseau islamiste."

3. Aussi jeter dans l'affirmation selon laquelle l'attaque par un seul auteur d'origine musulmane est «une attaque contre nos valeurs.

Les crimes violents par les musulmans sont maintenant «terrorisme», mais au-delà de la punition collective qui suit est la réticence à inclure les voix de l'opposition à ces politiques abusives de la part de l'État «victime». Les communautés musulmanes qui sont victimes de la violence post-politiques semblent être exclus de tout débat sur les questions de sécurité et de la criminalisation de la communauté semble également se produire.

Le cadre de l'étude - l'émancipation-plaidoyer approche à partir d'études critiques contre le terrorisme. Le cadre que je vais utiliser utilise un acteur rationnel », l'État français» et ce qui est visé à l'émancipation-plaidoyer approche à partir d'études critiques contre le terrorisme. L'approche comprend la suppression de l'approche centrée sur l'État et la vue de «l'État français en tant que victime," utilisée par études sur le terrorisme et la couverture orthodoxes les médias mondiaux populaire de la fusillade Toulouse. L'approche est du point de vue des musulmans français qui sont maintenant supporter des mesures oppressives et des arrestations à la suite de la fusillade. Aussi une partie de l'approche sera obligations de l'État français en vertu de conventions relatives aux droits européens et humaines, ces "arrestations" dans le cadre d'un «réseau islamiste» dans le cadre de limites sur la liberté religieuse et d'expression, qui est une partie des limites sur les libertés des musulmans français, y compris les tentatives de fermer une conférence à venir jusqu'à islamique.

Question: Quelles sont les réactions de l'État français après la fusillade tireur isolé à Toulouse et comment font-ils place avec l'Etat français est aussi une société démocratique, pluraliste et obligations internationales à ses citoyens musulmans?

Un couple d'hypothèses:

1. Les réponses de l'Etat français à la fusillade par un tireur isolé à montant violation des droits de l'homme: la liberté d'expression, la liberté d'expression, la liberté religieuse, parmi d'autres violations possibles.

2.  «Réseaux islamistes» sont en fait des réseaux religieux et "membres" d'arrêt à la suite de la violence est due à des associations (réel et sur Internet), le réseau religieux entretient avec l'auteur.
3. La violence exercée par toute personne d'origine musulmane est toujours stigmatisés comme «djihad» et «terrorisme».

Quelque chose va être fait au sujet de ces violations de l'Etat français. Je serai de diffusion à travers les postes standards dans ce rapport à des institutions internationales, y compris l'Organisation des Nations Unies, et nous espérons que la sensibilisation peut être soulevée et les actions prises à l'encontre des réponses erronées et anti-musulman par les nations européennes à la suite de "la violence musulmane." Encore une fois - cette étude de cas permettra de jeter les bases d'une étude plus vaste de l'État néerlandais. Alors que Sarkozy a l'intention d'abuser des droits de l'homme de musulmans à la suite de cette fusillade horrible pour ses propres gains politiques - J'ai également l'intention de tirer pleinement parti au nom de la défense des musulmans français, de sensibiliser le volume de travail à faire dans l'Europe pour promouvoir les droits de l'homme et définir des réponses appropriées à la violence qui ne sont pas punir collectivement des communautés entières et de criminaliser la pratique de la foi religieuse.

Le document fera des recommandations pour les particuliers et les organisations internationales à s'impliquer et à faire prendre conscience que sera fondé sur les conclusions de l'étude. Depuis institutions de l'Union européenne, ainsi que d'autres institutions internationales (comme l'Organisation des Nations Unies) ne font pas leur travail - nous devons faire leur travail pour eux. L'Union européenne, par le biais d'Europol,, sera probablement unir leurs efforts pour punir collectivement les musulmans français des crimes d'une seule personne. Il ya des questions importantes en termes de droits de l'homme, la primauté du droit et de justice fondamentale de l'État français doit anser en termes de sa réponse très erronée et anti-musulmane des crimes violents d'une seule personne. Cela ne doit pas être autorisé à continuer!

Thursday, March 22, 2012

Schietpartijen in Frankrijk te worden natuurlijk "terrorisme?" - Alleen moslims plegen "terrorisme!"

Zo zeker als de zon opkomt in het oosten, zal de moorden op kinderen in een joodse school veranderd worden in "daden van terrorisme" door de Franse autoriteiten. Omdat de dader Mohammed Merah, kunnen we verwachten dat de Franse regering om nu beweren dat deze eenzame gek is "verbonden met al-Qaeda terrorisme", net als Mohammed B. is "gekoppeld aan het internationale terrorisme", toen hij vermoord Theo van Gogh. Merk op dat alleen de Nederlandse Staat de naam Mohammed B. een "terrorist" en alleen de Nederlandse Staat heeft de naam Hofstadgroep een "internationale terroristische groepering." Er is eigenlijk geen bewijs buiten de Nederlandse Staat dat de moord op Theo van Gogh was "een daad van Al -Qaeda terrorisme "en Mohammed Bouyeri waarschijnlijk handelde alleen voor zijn eigen verdraaide redenen. Ook deze moordenaar waarschijnlijk handelde alleen voor zijn eigen verdraaide redenen, net als de Amerikaanse soldaat 16 burgers, 9 van hen kinderen die in een door Afghanistan dorp of wanneer Gianluca casser handelde alleen toen hij neergeschoten Senegalese straatverkopers in Italië in december vorig jaar. De bovenstaande handelingen niet "terrorisme" en geen van beide werd het Alphen aan den Rijn een jaar geleden aan te vallen door een native Nederlander met een liefde voor wapens.

Wat wel en wat niet "terrorisme" op basis van religieuze achtergrond van moord verdachten. Net als in een vorige post, de Orthodoxe terrorisme veld sterk verstrengeld met overheden en uitzicht deze regeringen als "onschuldige slachtoffers." De Orthodoxe terrorisme veld gebruikt slordige wetenschappelijke methoden en orthodoxe terrorisme studies ontbreekt studie kaders en over-zich overgeeft aan aanvechtbaar labels en categorieën, vaak verpakt in anti-moslim verhalen. Een van de orthodoxe terrorisme onderzoeken gebied is dat het niet is aangekomen bij een definitie van "terrorisme", dus niemand die in de orthodoxe terrorisme studies gebied, vooral als ze zijn aangesloten op de Franse Staat, heeft elk bedrijf noemen dit "het terrorisme. "

We kunnen ook zien hoe "het terrorisme" is geoperationaliseerd om te zien dat "terrorisme" geldt alleen voor geweld door moslims. Ik heb veel op gewezen dat de meest afschuwelijke terroristische aanslag in Nederland was in 2009, Koninginnedag Parade aanslag in Apeldoorn door Karst Tates tegen de Nederlandse koninklijke familie (direct de aanval op het Nederlandse volk) waarin 8 mensen omgekomen en 10 raakten gewond.

[caption id="attachment_2105" align="alignleft" width="203" caption="Tristan van der Vlies was een shooter als Mohammed Merah - maar niet van een "terrorist" omdat hij geen moslim!"][/caption]

Zowat een jaar geleden, een andere jonge man met een interesse in wapens, Tristan van der Vlies, ging op een schietpartij in een winkelcentrum Alphen aan den Rijn, een stad gelegen tussen Leiden en Utrecht. Naast het doden van zichzelf: "Tristan" doodde zes mensen en injuried 16 anderen. "Tristan" werd gezegd dat het een PVV-kiezer te zijn en had een geschiedenis van psychische problemen.

We weten ook over de dodelijke schietpartij aanval in Florence, Italië in december, door een rechts-radicale extremistische, Gianluca casser, gericht op Senegalese straatverkopers. Ook dit is niet beschreven als "terrorisme" door de Italiaanse regering of de orthodoxe terrorisme studies veld - maar deze schieten in Frankrijk zijn "terrorisme?"

So-een lange kijken naar wat is "terrorisme" en je zult zien dat verschrikkelijke crimineel geweld is "terrorisme" omdat de verdachte afkomstig is van een moslim achtergrond. Deze schietpartijen in Frankrijk als "terrorisme" betekent dat de operationalisering van het "terrorisme"-label is gebaseerd op de religieuze achtergrond van de verdachte - wat betekent dat de bestrijding van terrorisme de praktijk is partijdig en discriminerend tegen moslims.

De schietpartijen in Frankrijk zijn "jihad terrorisme" omdat "een moslim het deed." Dit zijn verschrikkelijke moorden, criminele handelingen, (geen terrorisme) en een individueel moord pleegt strafbare feiten als individu waarvoor het individu gestraft voor. Maar - u kunt wedden dat deze "daad van jihad terrorisme" zal worden, zoals in Nederland, de motivering bij het religieuze geloof en de politieke opvattingen van de moslimgemeenschap te criminaliseren. De Franse moslimgemeenschap niet heeft begaan deze aanval op een joodse school, maar Mohammed Merah alleen verantwoordelijk is. Ook - etiketteren van dit (ten onrechte) als "terrorisme" zal dan rechtvaardigt het opstellen van een profiel van dit individu en probeert te pinnen op anderen - die misschien helemaal niet zijn na te denken over moord. De meeste van allemaal, zullen deze gruwelijke moorden worden gebruikt om de voortdurende vooruitgang van de 'clash van de beschaving "als een buitenlands en binnenlands bestuur paradigma, dat zal leiden tot meer geweld en oorlogen, meer verlies van vrijheid en sociale cohesie te rechtvaardigen.

We moeten werken om dit en eisen dat de "jihad terrorist" label niet worden gevestigd op alle gewelddadige crimineel met een moslim achtergrond weerstaan. We moeten werken tegen de gekke neiging om niet alleen deze moorden te bestempelen als "terrorisme", maar de neiging om deze daad wegwaaien in geen verhouding tot andere soortgelijke handelingen of slechter werkt gepleegd door niet-moslims.

Regeringen, vooral westerse regeringen, hebben veel te winnen door "met daden van Al-Qaeda gelinkte terrorisme" op hun grondgebied, en ze kunnen winstgevend zijn. Voor de Nederlandse Staat, de moord op Theo van Gogh als 'terrorisme' gerechtvaardigd is de criminalisering van het religieuze geloof en politieke overtuiging tot een systeem van "moslim control" in Nederland. Het heeft ook geleid tot een geheel "jihad in Nederland 'genre van boeken en papieren - die allemaal een echokamer voor claims van de Nederlandse Staat dat Mohammed Bouyeri was een" Al-Qeada terroristen "en Hofstadgroep een' al-Qaida terroristische cel . "de Nederlandse Staat van de betrekkingen met de Verenigde Staten en andere landen zijn nu gedefinieerd op" het voorkomen van radicalisering "uitsluitend gericht op religieuze radicalisering van moslims.

De moord op Theo van Gogh is nu het visitekaartje voor de Nederlandse staat en zijn onechte "veiligheidsbelangen" op het internationale toneel. Yep - het doden van "Theo" is de aflossing voor de Nederlandse Staat.

Dit is geen "terrorisme", maar een enkele, misschien wel zeer verstoord, mensen die graag Karst Tates, Tristan van der Vlies, Gianluca casser - Staff Sgt. Robert Bales-- behoefte hebben aan een aantal ingrijpen voordat je op een Schietpartijen. Deze interventie moet ook niet gericht zijn tegen religieuze geloof of poilitical meningen. Een killing spree heeft echte slachtoffers, ongeacht whet de motivaties van de moordenaars zijn - maar voor de behandeling van het doden van sprees door verdachten op basis van de religieuze achtergrond van de verdachte is discriminerend en worden gebruikt om dan te rechtvaardigen collectieve straffen en schendingen van de mensenrechten van hele gemeenschappen.

Dus - zien we "terrorisme" geoperationaliseerd als "iets wat alleen moslims doen." Dit is de reden waarom de ergste terroristische-type aanslag in Nederland, de 2009 Koninginnedag aanslag in Apeldoorn tegen de koninklijke familie (8 doden, 10 gewonden), noch de Alphen aan den Rijn winkelcentrum aanval vorig jaar. Omdat noch de aanvallers waren moslims - dit zijn geen terreur aanslagen - en dit geeft ons een goed idee van hoe 'terrorisme' wordt geoperationaliseerd in Nederland.

Om nu te labelen deze afschuwelijke moorden 'terrorisme' zal bouwen steeds meer aanwijzingen dat "terrorisme" is iets dat "alleen moslims doen." Dit betekent dat westerse regeringen (Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten) op het etiket "terrorisme" te gebruiken wanneer een persoon doodt voor zijn eigen persoonlijke redenen is een moslim. Dit betekent dat de westerse regeringen bezighouden met discriminerende praktijken in de strijd tegen het terrorisme - en dat schendt de verschillende internationale en Europese mensenrechtenverdragen en conventies.

We moeten werken tegen de demonisering en criminalisering van religieus geloof en politieke standpunten. We moeten een soort van pushback tegen het discriminerend gebruik van het "terrorisme"-label lijkt alleen worden toegepast om gewelddadige handelingen door mensen met een moslim achtergrond. Deze zaak uit Frankrijk zullen worden behandeld als "terrorisme" als andere soortgelijke misdrijven door niet-moslims zijn geen "terrorisme" en worden steeds meer bewijs dat de westerse strijd tegen het terrorisme studies en de praktijk een vooringenomen tegen moslims hebben - en we moeten werken tegen deze anti -moslim, terrorismebestrijding bias.

 

 Zie:

Dutch Mall Shooter Fired More Than 100 Times

7 killed, 15 wounded in Dutch mall shooting

'No contact' with French shootings suspect

Florence street vendors shot dead by lone gunman

Merah: From petty criminal to killer

Meurtres dans la France sont le "terrorisme?" Bien sûr, - les musulmans commettent «terrorisme!"

Arbre de roue que le soleil se lève à l'Est, les meurtres d'enfants dans une école juive sera transformé en "actes de terrorisme" par les autorités françaises. Considérant que l'auteur est Muhammad Merah, nous pouvons pleinement compter sur le gouvernement français à réclamer maintenant que Lone folle cela est "lié à Al-Qaïda contre le terrorisme», tout comme Mohammed Bouyeri a été "liés au terrorisme international" quand il a tué Theo van Gogh. Notez que seul le Néerlandais Etat, Mohammed Bouyeri a appelé un «terroriste» et seul l'État néerlandais a appelé le groupe Hofstad, un «groupe terroriste international." Il n'y a en fait aucune preuve en dehors de l'État néerlandais Que le meurtre de Theo van Gogh était "un acte ou d'Al Qaïda contre le terrorisme »et Mohammed Bouyeri a agi seul sans doute pour ses propres raisons tordues. De même, ce tueur sans doute agi seul pour ses propres raisons tordues, tout comme le soldat américain Abattus 16 civils, dont 9 enfants dans un village en Afghanistan ou Lorsque Gianluca casser ACTED seul quand il abattu vendeurs ambulants sénégalais en Italie Décembre dernier. Les actes ci-dessus ne sont pas «terrorisme» et n'était pas non plus l'attaque Alphen il ya un an par un natif Néerlandais avec un amour pour les armes.

Qu'est-ce qui est et n'est pas le «terrorisme» fondée sur l'appartenance religieuse, ou soupçonnées de meurtre. Comme dans un précédent post, le domaine du terrorisme orthodoxe est largement enchevêtrées avec les gouvernements et les gouvernements vues thèse comme des «victimes innocentes». Le champ du terrorisme orthodoxe surutilisés mauvaise qualité des méthodes scientifiques et études sur le terrorisme orthodoxes Manque de cadres d'études et plus-se livre à des étiquettes et les catégories discutables, Souvent enveloppé dans des récits anti-musulmans. Un autre domaine d'études le terrorisme orthodoxe, c'est qu'il n'est pas arrivé à une définition du «terrorisme», afin que personne qui est dans le domaine des études terrorisme orthodoxe, en particulier s'ils sont connectés à l'Etat français, a toute entreprise demandant ce terrorisme ". "

Nous pouvons aussi voir comment le «terrorisme» a été opérationnalisé de voir que le «terrorisme» ne s'applique qu'aux actes de violence perpétrés par les musulmans. J'ai longuement souligné que l'attaque terroriste la plus horrible aux Pays-Bas a été l'attaque 2009 Jour de la Reine à Apeldoorn Parade par Tates karstiques contre la famille royale néerlandaise (attaquer directement le peuple néerlandais) dans tout ce qui 8 personnes sont mortes et 10 ont été blessées.

[caption id="attachment_2582" align="alignleft" width="259" caption="Tristan van der Vlies was a shooter like Mohammed Merah"]Tristan van der Vlies était un tireur comme Muhammad Merah - mais pas un "terroriste" parce qu'il n'était pas un musulman![/caption]

Juste il ya un an, un autre jeune homme avec un intérêt pour les armes, Tristan van der Vlies, est allé sur une fusillade dans un centre commercial Alphen aan den Rijn, une ville située entre Leiden et Utrecht. Outre se donner la mort, "Tristan" a tué six personnes et 16 autres injuried. "Tristan" qui a été dit pour être électeur et PVV avaient des antécédents de problèmes de santé mentale.

Aussi nous savons au sujet de l'attaque meurtrière de tir à Florence, en Italie en Décembre, par un extrémiste de droite radicale, Gianluca casser, dirigé à des vendeurs de rue sénégalais. Ce n'a pas non plus la jambe Décrit comme le «terrorisme» par le gouvernement italien ou le terrorisme orthodoxe études sur le terrain -, mais la prise de vue en thèse en France sont "le terrorisme?"

So-prendre un long regard sur ce qui est le «terrorisme» et vous verrez que cet horrible violence criminelle est le «terrorisme» parce que le suspect vient d'un milieu musulman. Ces fusillades en France que "le terrorisme" normalisation signifie que l'opération du "terrorisme" label est basé sur l'appartenance religieuse du suspect - ce qui signifie que le contre-terrorisme la pratique est partial et discriminatoire contre les musulmans.

Les fusillades en France sont "le terrorisme du jihad", car "un musulman il l'a fait." Ce sont des meurtres horribles, des actes criminels, (pas le terrorisme) et une assassiner individu commet des actes criminels en tant qu'individus pour tous où l'individu est puni pour. Cependant - vous pouvez parier que cet «acte de terrorisme jihadiste» deviendra, comme dans les Pays-Bas, la justification de normaliser contre la foi religieuse et opinions politiques de la communauté musulmane. La communauté musulmane française n'a pas commis cette attaque sur une école juive, mais Muhammad est Merah seule responsable. En outre - ce étiquetage (à tort) que le «terrorisme» alors justifier l'élaboration d'un profil à partir de ce seul individu et de tenter de mettre le doigt sur d'autres - qui peuvent ne pas être du tout penser à assassiner. La plupart de tous, meurtres horribles thèse va être utilisée pour justifier la poursuite du développement du «choc de civilisation» comme un paradigme de la gouvernance intérieure et extérieure, Tout ce qui conduira à plus de violence et les guerres, plus de perte de liberté et de la cohésion sociale.

Nous devons travailler pour résister à cette demande et que le "djihad terroriste" étiquette n'est pas être épinglé sur tous les criminels violents d'origine musulmane. Nous devons travailler contre la tendance à la folle non seulement les meurtres de thèse d'étiquettes comme «le terrorisme», mais la tendance à souffler sur cet acte hors de proportion avec d'autres actes similaires ou pires actes commis par des non-musulmans.

Les gouvernements, les gouvernements occidentaux, en particulier ont beaucoup à gagner en "actes d'exécution ou d'Al-Qaïda terrorisme lié» sur leurs sols, et ils peuvent être rentables. Pour l'Etat néerlandais, l'assassiner de Theo van Gogh comme "le terrorisme" justifiée contre les opinions politiques de normalisation ou de la foi religieuse et instaurer un système ou «contrôle musulman" aux Pays-Bas. Il a également donné naissance à un ensemble de "djihad aux Pays-Bas" genre de livres et de papiers - tous de tout ce qui est une chambre d'écho pour les créances de l'Etat néerlandais, que Mohammed Bouyeri était un «Al-Qeada terroristes» et Hofstad une «al-Qaïda cellule terroriste . "Les relations de l'Etat néerlandais aux États-Unis et d'autres nations sont désormais définis sur" La normalisation des contradictions Prévention "Exclusivement concentré sur la normalisation des contradictions religieuses ou les musulmans.

Le assassiner de Theo van Gogh est maintenant la carte d'appel pour l'État néerlandais et ses faux intérêts de la sécurité "sur la scène internationale. Yep - la mise à mort ou «Théo» a été payante pour l'État néerlandais.

Ce n'est pas le «terrorisme», mais un seul, peut-être fortement perturbé, les personnes qui aiment Tates karstiques, Tristan van der Vlies, Gianluca casser - Staff Sgt. Bales Robert, - ont besoin d'une intervention avant d'aller sur une tuerie. De plus, cette intervention ne doit pas être un parti pris contre la foi religieuse ou de ses opinions poilitical. Une tuerie a pas de vraies victimes whet question les motivations des tueurs sont -, mais pour traiter tuer virées par les suspects sur la base de l'arrière-plan religieux du suspect est discriminatoire et donc surexploitées pour justifier les punitions collectives et les violations des droits humains des communautés entières.

Donc - nous voyons le «terrorisme» opérationnalisé comme «quelque chose que font les musulmans." C'est pourquoi le pire terroriste-type d'attaque dans le Pays-Bas, attaque la Journée de la Reine de 2009 à Apeldoorn contre la famille royale (8 morts, 10 blessés), ni l'attaque centre Alphen achats l'an dernier. Ni Depuis les musulmans ont attaqué la cerise - ceux-ci ne sont pas des attaques terroristes - et cela nous donne une bonne idée de la façon dont le «terrorisme» a été opérationnalisé dans le Pays-Bas.

Pour maintenant étiqueter thèse horribles meurtres "le terrorisme" va construire des preuves croissantes que le «terrorisme» est quelque chose que «les musulmans seulement." Cela signifie que les gouvernements occidentaux (France, Pays-Bas, le Royaume-Uni, aux Etats-Unis) d'utiliser le label «terrorisme» quand une seule personne tue pour ses propres raisons personnelles est un musulman. Cela signifie que les gouvernements occidentaux se livrer à des pratiques discriminatoires dans la lutte contre le terrorisme - et cela viole Divers internationales et européennes relatifs aux droits humains et des conventions.

Nous devons travailler contre la diabolisation et à la normalisation ou contre la foi religieuse et des points de vue politiques. Une sorte de providence, nous devons repousser contre l'utilisation discriminatoire de la «terrorisme» l'étiquette semble être appliqué seulement à des actes violents par ceux qui ont un fond musulman. Cette étude de cas, hors de France seront traitées comme étant le «terrorisme» alors que d'autres crimes similaires par les non-musulmans ne sont pas le «terrorisme» et de devenir des preuves croissantes que l'Ouest lutte contre le terrorisme études et la pratique ont un parti pris contre les musulmans - et nous devons lutter contre cette anti- -musulman, lutte contre le terrorisme biais.

See:

Dutch Mall Shooter Fired More Than 100 Times

7 killed, 15 wounded in Dutch mall shooting

'No contact' with French shootings suspect

Florence street vendors shot dead by lone gunman

Merah: From petty criminal to killer

Shootings in France to become “terrorism?!” Of course – only Muslims commit "terrorism!"

As sure as the sun rises in the east, the murders of children in a Jewish school will be turned into “acts of terrorism” by French authorities. Since the perpetrator is Mohammed Merah, we can fully expect the French government to now claim that this lone crazy is “linked to al-Qaeda terrorism,” just as Mohammed Bouyeri is “linked to international terrorism” when he killed Theo van Gogh.  Note that only the Dutch State called Mohammed Bouyeri a “terrorist” and only the Dutch State has called Hofstadgroep an “international terrorist group.”  There actually is no evidence outside of the Dutch State that the Theo van Gogh killing was “an act of Al-Qaeda terrorism” and Mohammed Bouyeri probably acted alone for his own twisted reasons. Likewise, this killer probably acted alone for his own twisted reasons, just as the US soldier slaughtered 16 civilians, 9 of them children in an Afghanistan village or when Gianluca Casser acted alone when he gunned down Senegalese street vendors in Italy last December .  The above acts are not “terrorism” –and neither was the Alphen aan den Rijn attack a year ago by a native Dutchman with a love for weapons.

What is and isn’t “terrorism” based on religious background of murder suspects. As in a previous post, the Orthodox terrorism field is largely entangled with governments and views these governments as “innocent victims.”  The Orthodox terrorism field used shoddy scientific methods and Orthodox terrorism studies lacks study frameworks and over-indulges in disputable labels and categories, often wrapped in anti-Muslim narratives.   Another of the Orthodox terrorism studies field is that it has not arrived at a definition of “terrorism,” so nobody who is in the Orthodox terrorism studies field, especially if they are connected to the French State, has any business calling this “terrorism.”

We can also see how “terrorism” is operationalized to see that “terrorism” applies only to violent acts by Muslims. I have extensively pointed out that the most horrible terrorist attack in the Netherlands was the 2009, Queen’s Day Parade attack in Apeldoorn by Karst Tates against the Dutch royal family (directly attacking the Dutch people) in which 8 people died and 10 were injured.

[caption id="attachment_2582" align="alignleft" width="259" caption="Tristan van der Vlies was a shooter like Mohammed Merah - but not a "terrorist" because he was not a Muslim!"][/caption]

Just about a year ago, another young man with an interest in weapons, Tristan van der Vlies, went on a shooting rampage at a shopping mall Alphen aan den Rijn, a town located between Leiden and Utrecht. Besides killing himself, “Tristan” killed six people and injuried 16 others. “Tristan” was said to be a PVV voter and had a history of mental health problems.

We also know about the deadly shooting attack in Florence, Italy in December, by a radical right extremist, Gianluca Casser, directed at Senegalese street vendors.  This also has not been described as “terrorism” by the Italian government or the Orthodox terrorism studies field – but these shooting in France are “terrorism?!”

So– take a long look at what is “terrorism” and you will see that horrible criminal violence is “terrorism” because the suspect comes from a Muslim background.  These shootings in France as “terrorism” means that the operationalization of the “terrorism” label is based on the religious background of the suspect – meaning that counter-terrorism practice is biased and discriminatory against Muslims.

The shootings in France are “jihad terrorism” because “a Muslim did it.” These are horrible murders, criminal acts, (not terrorism) and an individual murder commits criminal acts as individuals for which the individual is punished for. However – you can bet that this “act of jihad terrorism” will become, as in the Netherlands, justification to criminalize religious faith and political opinions of the Muslim community. The French Muslim community did not commit this attack on a Jewish school, but Mohammed Merah alone is responsible. Also – labeling this (wrongly) as “terrorism” will then justify the drawing up of a profile from this single individual and attempting to pin it on others – who may not at all be thinking about murder. Most of all, these horrible murders will be used to justify the continued advancement of the “clash of civilization” as a foreign and domestic governance paradigm, which will lead to more violence and wars, more loss of freedom and social cohesion.

We must work to resist this and demand that the “jihad terrorist” label not be pinned on every violent criminal from a Muslim background. We must work against the mad tendency to not only label these killings as “terrorism,” but the tendency to overblow this act out of proportion to other similar acts or worse acts committed by non-Muslims.

Governments, especially Western governments, have a lot to gain by “having acts of Al-Qaeda linked terrorism” on their soil, and they can be profitable.  For the Dutch State, the murder of Theo van Gogh as “terrorism” justified the criminalization of religious faith and political opinions bring about a system of “Muslim control” in the Netherlands.  It also has spawned a whole “jihad in the Netherlands” genre of books and papers – all of which are an echo chamber for the Dutch State’s claims that Mohammed Bouyeri was a “Al-Qeada terrorists” and Hofstadgroep an “al-Qaeda terrorist cell.” The Dutch State’s relations to the US and other nations are now defined on “preventing radicalization” exclusively focused on religious radicalization of Muslims.

The Theo van Gogh murder is now the calling card for the Dutch State and its phoney "security interests" on the international stage. Yep - the killing of "Theo" has been paying off for the Dutch State.

This is not “terrorism,” but a single,  perhaps highly disturbed,  individuals who like Karst Tates, Tristan van der Vlies, Gianluca Casser - Staff Sgt. Robert Bales-  – are in need of some intervention before going on a killing spree.  This intervention must also not be biased against religious faith or poilitical opinions. A killing spree has real victims no matter whet the motivations of the killers are – but to treat killing sprees by suspects based on the religious background of the suspect is discriminatory and used to then justify collective punishments and violations of the human rights of whole communities.

So - we see "terrorism" operationalized as "something only Muslims do." This is why the worst terrorist-type attack in the Netherlands, the 2009 Queen's Day attack in Apeldoorn against the royal family (8 dead, 10 injured) nor the Alphen aan den Rijn shopping mall attack last year. Since neither the attackers were Muslims - these are not terrorist attacks - and this gives us a good idea of how "terrorism" is operationalized in the Netherlands.

To now label these horrible murders "terrorism" will build mounting evidence that "terrorism" is something that "only Muslims do." This means that Western governments (France, the Netherlands, the UK, the USA) use the label "terrorism" when a single person kills for his own personal reasons is a Muslim. This means that Western governments engage in discriminatory practices in counter-terrorism - and this violates various international and European human rights treaties and conventions.

We must work against the demonization and criminalization of religious faith and political viewpoints. We must provide some kind of pushback against the discriminatory use of the “terrorism” label appears to be applied only to violent acts by those with a Muslim background. This case out of France will be treated as “terrorism” when other similar crimes by non-Muslims are not “terrorism” and become mounting evidence that Western counter-terrorism studies and practice have a biased against Muslims – and we must work against this anti-Muslim, counter-terrorism bias.See:

Dutch Mall Shooter Fired More Than 100 Times

7 killed, 15 wounded in Dutch mall shooting

'No contact' with French shootings suspect

Florence street vendors shot dead by lone gunman

Merah: From petty criminal to killer