Showing posts with label EUROPOL. Show all posts
Showing posts with label EUROPOL. Show all posts

Tuesday, August 7, 2012

Attack on the Sikh Temple: Terrorism in our community!

This last Sunday was a nice sunny day here in the Milwaukee area. We had a break from the heat and humidity that we had the past week. I decided to skip church service and ride my bike. I wanted to ride on Howard Avenue near the airport. Well -on the TV there were BREAKING NEWS that a gunman had shot people at the Sikh temple and Howard Avenue was closed off.

"The shooter was a bald, clean shaven, white man with 9-11" tattoo." As the drama wore on and the local media began non-stop coverage (we heard things from witnesses those outside this area heard hours later), it became apparent to me that the terrorist threats from the radical right - being ignored by American and European security agencies - had struck within a few miles of my own home!  I was neither shocked or surprised, but outraged it happened here, and brings new, personal threat from this terrorism.

[youtube id="vq8PfJoDWeM" w="250" h="250"]

I have been on this blog for a couple of years now blasting the state of our counter-terrorism in America, as well as the Western world.  I have spoken out against the exclusive focus on Muslims, attempts to criminalize their legally protected  speech and religious practices, the abuses of the "no fly" list, racial, religious and political profiling whereby police take action without probable cause for criminal actions.  I have spoken out against the enormous amount of resources expended by the American government, as well as European governments, especially the Dutch AIVD, and Europol to go after the tiny few "radicalized jihadists" that DO exist, but are largely outside of the Western world.

[youtube id="7OijAQ5Kzfw" w="250" h="250"] [youtube id="o3PRmmTUABU" w="250" h="250"]

This attack against the Sikh temple is a manifestation of the unchecked and unchallenged Islamophobia in the Western world. It is known how the Sikhs are confused by the radical right after the September 11 attacks. I knew full well that the radical right was a growing terrorism threat across the Western world. I worried about an attack on a mosque, in London, in the Netherlands, but also the one here in Milwaukee (about a mile from my house) for the simple fact that radical right terrorist threats simply do not get the attention or resources to combat it, while resources are wasted in a fashion that often trounces on the basic human rights of Muslim communities.

It should not be "free speech" to spread violent hate of other people and communities. It should not be "free speech" to talk about other communities and individuals in a fashion that they are some "internal enemy" whereby violence against "them" becomes acceptable.  "War talk" (Muslim invasions, imposing sharia law, destroying our way of life) by noted political figures (Geert Wilders) should be illegal and come with civil and criminal penalties!

Yes - this was "terrorism" at the Sikh temple, but to the victims who lost their lives and their families, what outrage is called does not matter. It is hopeful to see the "domestic terrorism" label attached to a white, non-Muslim, right-wing radical -- but then "domestic terrorism" in the American context, as the folks at the Southern Poverty Law Center (SPLC) will tell you, is most likely going to come from the radical right and, as a demonstration of their ignorance, confuse Sikhs with "Taliban" and "al-Qeada."  The radical right is dangerous because security, intelligence and law enforcement is not paying attention, believes that its "free speech," and continues to divert resources and manpower at "the Muslim Other."

We should be asking ourselves: What radicalized Wade Micheal Page?

I am proud of my City of Milwaukee! Milwaukee is a wonderful place to live and genuine multicultural community, as is the suburb of Oak Creek.  Each summer we have a number of ethnic festivals on the shore of Lake Michigan. This city has already shown that through its responses that violent attacks on religious communities by right-wing terrorists will not be tolerated. We will continue to be welcoming to people of all faiths and backgrounds - and we will protect our multicultural community from these right-wing terrorists. There have been nice vigils for the victims and I will attend one tonight.

[youtube id="bRke0f2HZjM" w="250" h="250"]

Past articles on neglect of the radical right and waste of resources in counter-terrorism: RIGHT about the WRONG and dangerous directions of “counter-terrorism” practice - Why far right terrorism is dangerous in Europe: November 17 and the National Socialist Underground in Germany-comparisons - One year after Breivik and nothing has changedNederlands - Deze afgelopen zondag was een mooie zonnige dag hier in de Milwaukee. We hadden een pauze van de hitte en de vochtigheid die we hadden de afgelopen week. Ik besloot naar de kerk dienst over te slaan en mijn fiets te rijden. Ik wilde op Howard Avenue te rijden bij de luchthaven. Goed op de TV waren er BREAKING NEWS dat er een schutter was mensen vermoord in een sikh-tempel en Howard Avenue werd afgesloten.

"De schutter was een kale, glad geschoren, blanke man met 9-11 tattoo." Als het drama vorderde en de lokale media begon non-stop dekking (hoorden we dingen van getuigen die buiten dit gebied gehoord uur later), werd het me duidelijk dat de terroristische dreigingen vanuit de radicale rechts - wordt genegeerd door de Amerikaanse en Europese veiligheid agentschappen - had geslagen binnen een paar mijl van mijn eigen huis! Ik was niet geschokt of verrast, maar woedend gebeurde het hier.

Ik heb op deze blog voor een paar jaar stralen de staat van onze strijd tegen het terrorisme in Amerika, maar ook de westerse wereld. Ik heb uitgesproken tegen de exclusieve focus op moslims, probeert te criminaliseren hun wettelijk beschermde meningsuiting en religieuze praktijken, de misbruiken van de "no fly" lijst, raciale, religieuze en politieke profilering, waarbij de politie actie te ondernemen zonder waarschijnlijke oorzaak voor criminele acties. Ik heb uitgesproken tegen de enorme hoeveelheid middelen uitgegeven door de Amerikaanse overheid, maar ook Europese regeringen, in het bijzonder de Nederlandse AIVD, en Europol te gaan na het kleine aantal "geradicaliseerde jihadisten" die bestaan ​​wel, maar zijn grotendeels buiten van de Westerse wereld.

Deze aanval tegen de Sikh tempel is een manifestatie van de ongecontroleerde en onbetwiste islamofobie in de Westerse wereld. Ik wist heel goed dat de radicale recht was een groeiend risico's van terrorisme in de westerse wereld. Ik maakte me zorgen over een aanval op een moskee, in Londen, in Nederland, maar ook die hier in Milwaukee (ongeveer een mijl van mijn huis) voor het simpele feit dat rechts-radicale terroristische dreigingen gewoon niet de aandacht en middelen voor de bestrijding van te krijgen het, terwijl de middelen worden verspild op een manier die vaak trounces op de fundamentele mensenrechten van moslimgemeenschappen.

Het moet niet "vrije meningsuiting" tot gewelddadige haat van andere mensen en gemeenschappen te verspreiden. Het moet niet "vrije meningsuiting" om over andere gemeenschappen en individuen te praten op een manier dat ze een  "binnenlandse vijand", waarbij geweld tegen "hen" wordt aanvaardbaar.   "Oorlogpraat" (moslim invasies, imposante sharia, het vernietigen van onze manier van leven) door de bekende politieke figuren (Geert Wilders) zou verboden moeten worden en worden geleverd met civiel-en strafrechtelijke sancties!

Doden bij aanslag sikh-tempel VS - Schutter sikh-tempel oud-militair

Ja - dit was "terrorisme" aan de Sikh tempel, maar aan de slachtoffers die hun leven verloren wat dit heet doet er niet toe. Het is hoopvol om te zien de "binnenlandse terrorisme" etiket op een witte, niet-islamitische, rechts-radicale - maar dan 'binnenlands terrorisme "in de Amerikaanse context, zoals de mensen van de Southern Poverty Law Center (SPLC) zal zeg u, het meest waarschijnlijk zal komen van de radicale rechts en, als een demonstratie van hun onwetendheid, Sikhs te verwarren met "Taliban" en "al-Qeada." De radicale rechts gevaarlijk is, omdat de beveiliging, inlichtingen-en rechtshandhaving is niet op te letten, is van mening dat de "vrijheid van meningsuiting," en meent (ten onrechte) en  blijft middelen en mankracht af te leiden op "de gevaarlijke moslim ."

We moeten ons afvragen: wat geradicaliseerd Wade Micheal Page?

Ik ben trots op mijn stad Milwaukee! Milwaukee is een prachtige plek om te wonen en echte multiculturele samenleving, net als de buitenwijk van Oak Creek. Elke zomer hebben we een aantal van etnische festivals aan de oever van Lake Michigan. Deze stad heeft al aangetoond dat door zijn reacties die gewelddadige aanvallen tegen religieuze gemeenschappen door rechtse terroristen niet wordt getolereerd. Wij zullen blijven verwelkomen aan mensen van alle geloofsovertuigingen en achtergronden - en we zullen onze multiculturele samenleving te beschermen tegen deze rechtse terroristen. Er zijn leuke wake voor de slachtoffers en ik zal er vanavond bij te wonen.

Zie ook - Schietpartij onder sikhs in VS is het werk van veteraan - Sikhs geschokt door schietpartij

 

 

Sunday, July 22, 2012

One year after Breivik and nothing has changed

[caption id="attachment_2267" align="alignright" width="300" caption="Breivik: A terrorist and enemy to Western democracy and freedom!"]Anders Behring Breivik[/caption]Norway after Breivik. It was one year ago when right-wing terrorist, Anders Behring Breivik, committed the "twin terrors" on his own nation of Norway. "The bomb and the shots were intended to change Norway. People responded by embracing our values. He failed, the people won" said Prime Minister Jens Stoltenberg. Rather than allow the tolerance and democratic society of Norway to change, Norwegians have embraced more democracy and values of openness.  In his "sanity trial" Breivik rants about the court in which he is being tried as "supporting multiculturalism," and therefore "illegitimate."   What the so-called "terrorism experts" in Western security, intelligence and law enforcement fail - utterly - to realize is that Breivik and his sympathizers are actually opponents and enemies of their own liberal democratic nations, they are also enemies of freedom, individual liberty, as well as equality before the law and the rule of law in liberal democratic nations. Breivik and those of his ilk are anti-democratic  and have placed themselves as enemies of Western liberal democracy!

[youtube id="VoiXqU_NgxE" w="250" h="250"] [youtube id="HiSM6obdlMQ" w="250" h="250"]

Yet - Norway has now taken the footsteps of anti-Muslim, oriented counter-terrorism in outlawing "training in a terrorist camp" (what ever that means) - while Breivik never "trained in terrorist camp."  This is a sure sign that we are back to the notion that Muslim communities are "threatening," even in Norway. Yes - one year after Breivik mercilessly butchered teenagers at the Ut√łya summer camp - Western security, intelligence and law enforcement act as if Norway, July 22, 2011 never happened - or was not as bad as it really was - compared to the mere presence of bearded, dark-skinned Muslims with loud, "anti-Western views" living in their own "suspect communities" in our countries.

Right-eye blindness continues to be a real problem with Western security. In other European countries, "political leaders" holding Breivik's views sit in parliaments and in security and intelligence agencies. Breivik and his sympathizers have nothing to fear from Western security, intelligence and police agencies, in contrast to outspoken Muslims and the political left engaging in legally protected speech acts, the targets of Breivik terrorism. "Terrorism" continues to be something that only Muslims do and violent criminal acts by suspects of a Muslim background are now "lone-wolf jihad."  Violence and suspicion of violence by Muslims is still viewed, in a discriminatory and Islamophobic sense, as more dangerous than the prospect (or likelihood) of another Norway attack. We still see discourses out of agencies, like Europol and the Dutch AIVD, that actually downplay the attacks in Norway and the security threat from the radical, dangerous European right-wing.

Over this past year, we have seen the unchecked growth of the radical, and possibly dangerous right, with several violent acts by members of the English Defense League, the most serious threat to the security of the UK. A couple of weeks ago, and EDL member was sentenced to prison for a knife attack on his neighbors. This week convictions were secured against EDL members for breaking the jaw of a Muslim man who was attacked while walking near his home with his brother.

In November, we have learned of the killings of mainly Turkish shopkeepers in Germany by the National Socialist Underground and that German intelligence may have know about this terrorist group.  As I have demonstrated, German intelligence has a blind right eye, as the victims of the NSU are Muslims and, therefore, "deserving victims." The NSU was believed to have carried out the murders of nine shopkeepers between 2000 and 2007 and a nail bomb attack against Cologne’s Turkish community. There was a German intelligence officer known as “little Adolf” who was believed to be present, or at least nearby, when one of the murders took place. This right-wing terrorist group was allowed to terrorize at liberty because, as I demonstrate, some in Germany police and intelligence may have viewed the Turkish-Muslim victims as "deserving victims" and not deserving of equal police protection.

"Terrorism" that is viewed as acceptable by a larger society (terrorism against Muslim communities) tends to provide tacit support for the terrorist groups that perpetrate terrorist violence against "deserving victims." The reality is that the EDL is the Number One threat to the security of the United Kingdom, yet, we still see Muslims "arrested" under the so-called "Terrorism Act" of the UK - which - as in the Netherlands - appears to be a law that only Muslims can be charged with ...


Yes - police DO, indeed, make up "terrorist plot" evidence. We know how British police made up "evidence" against a graduate student of terrorism studies, Rizwaan Sabir, at Nottingham University and levied  accusations of a "terrorism plot" (yep - here we go). Sabir obtained a document about al-Qaeda terrorism from a US government website. It's not what happened to the student, who was also being slandered  by Nottingham University - but what happened to his professor, Rod Thornton, a former intelligence officer in the British Army and terrorism expert, who became outraged by the student's treatment by British police.  Professor Thornton spoke out and authored a paper about the ill treatment his student received from British police - and was essentially persecuted and punished (in violation of academic freedom rights) for his noble efforts. Professor Thornton said of the ordeal he and his student were put through by British police:
"The police were totally unprofessional. After their mistakes they tried to cover them up. I've seen some altered police notes, I've seen evidence made up. The whole thing seems to be a complete tissue of lies, starting from the cover up of their mistakes in the first place."

"What should raise alarm bells is how and why the police think it is acceptable to make up information to send innocent Muslims to prison as terrorists. The onus is now on the IPCC to conduct a full and proper investigation into this matter."

Even after the the lies of the British police were exposed, Rizwaan Sabir continued to be stopped and has been stopped numerous times since his 2008 "arrest."
In June 2011 for the Equality and Human Rights Commission found that “for some Muslims, these stops have become a routine part of their travel experience, and that―this power is silently eroding Muslim communities ‘trust and confidence in policing.’”

Those on the receiving end of Schedule 7 stops report: intrusive questioning over social, religious and political views or community activities; the taking of their bio-data despite not being under arrest; officers refusing to wait the arrival of a solicitor before conducting the search and questioning; the stress caused to the person stopped and to those travelling with them, as they worry about missing flights or losing baggage; and the seizure of mobile phones and credit cards.

And - do they seriously think this tyrannical and utterly useless busy-work is  "keeping us safe from terrorism?" What rubbish! What outrage! How stupid! How counter-productive!!!

[youtube id="nKsFQYGiqGE" w="250" h="250"] [youtube id="ZUK1KsrcttQ" w="250" h="250"]

Well - this week we were shown just how safe the "counter-terrorism practice" in the Western world keeps us. Unless you were sleeping in a cave this week, you know that there was the massacre at a movie theater in Colorado. The accused in is James Holmes a white, upper-income "good kid" - non-Muslim- which is what makes him totally undetectable for "terrorist activity."   Holmes is a brilliant  bomb-maker as he was a neurobiology student - as he booby-trapped his apartment so well that police bomb experts had to do a lot of careful work to defuse his handiwork.  Holmes was described as having ordered 6000 rounds of ammunition from the Internet. Where did he get his ballistic vest, helmet and the smoke grenades?  Isn't James Holmes a terrorist who perpetrated a terrorist attack - in a "Mumbai style" of shooting people with firearms in a movie theater?

Nope - as the saying goes: Not a Muslim, not a terrorist!

[caption id="attachment_3589" align="alignright" width="150" caption="Holmes: Not a Muslim, not a terrorist!"][/caption]

Western counter-terrorism efforts continue to be backwards oriented and utterly useless in protecting us. There is plenty of other evidence that Western security and counter-terrorism efforts have forgotten about Norway and have gone back to chancing the phantoms of "Islamists and jihadists" - and perhaps fabricating evidence or exaggerating "terrorist plots."   In fact - it is quite arguable that the Western security and law enforcement agencies charged with protecting us from real terrorism are utterly useless and serve as nothing more than agencies to chill religious freedom and speech of Muslims and the political Left.

If the victims of terrorism are Muslims or their "leftist allies" - then this is hardly "terrorism," but something else less than "terrorism" - as Muslims and the "leftist allies" are deserving victims of "terrorism."

Yes --- what we don't hear about the Colorado movie theater murderer is the T-word, either in the media or from the FBI. Mohammad... uhhh ... James Holmes is a brilliant bomb maker and in the spread of his message - what ever message that is supposed to be. But - wait - what if the alleged killer's name was Mohammad Holmes? Why - we'd be talking about "possible links to al-Qaeda" and Holmes "radicalization process." We'd also hear about "radical imans" and "lone wolf jihad." Since James Holmes is a "good" -  white - upper-class kid and non-Muslim (like Breivik) he cannot possibly be branded as a "terrorist" and his killings at the movie theater are never "terrorism."  "Terrorism" is something only Muslims do...just ask any terrorism expert in any Western security and intelligence agency.

See/zie:

Trying to Forget Breivik: One Year After the Norway Massacre

Utoya remembers one year after Anders Behring Breivik massacre

Norway tries to put pain of Breivik behind year on

Anders Behring Breivik

A year after Breivik's massacre, Norway tightens antiterror laws

Rod Thornton's suspension is a serious attack on academic freedom

Sabir on Security | Police fabricated evidence against me but civil liberties concern us all